ÅPENHETSLOVEN

Her finner du vår redegjørelse for vårt arbeid i henhold til ”Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte

InHouse Group AS er en norsk grossist, hvor virksomhet er import og distribusjon av produkter innenfor kategoriene tepper, gulv, utegress og teknisk kjemisk. Vi er organisert via et konsern med datterselskap i InHouse Group Norway AS, og med søsterselskaper i Sverige og Danmark. Vår virksomhet operer i det norske markedet.

Majoriteten av våre produkter kommer fra produsenter i India, EU og Tyrkia. Vi handler i store kvantum, og jobber med få og nære partnere for å skape langsiktige og trygge relasjoner. Våre kunder er kjeder og forretninger i Norge, innenfor bransjer hvor våre produktgrupper er relevante. Vi selger ikke direkte til konsument.

Du kan lese mer om vår virksomhet her.

Alle våre leverandører må signere vår Code of Conduct.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

De fleste av våre underleverandører har vi samarbeidet med i mange år, og vi har valgt dem som partnere på bakgrunn av deres anstendige og gode arbeidsforhold. Vi reiser årlig ut til majoriteten av våre leverandører, og har en gjennomgang av hele produksjonsprosessen. I tillegg søker vi partnere hvor de kan vise til anerkjente sertifiseringer innen helse, miljø og sikkerhet, samt anstendige arbeidsforhold. Oppdaterte og anerkjente sertifiseringer er også et premiss når vi inngår nye samarbeidsforhold, i tillegg til signert Code of Conduct. Dersom vi mot formodning skulle avdekke negative forhold hos noen av våre leverandører, vil dette bli rapportert i henhold til åpenhetsloven.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser

Vi har gjennom vår kartlegging ikke avdekket negative konsekvenser hos de leverandører vi benytter. Vi har har én leverandør i Pakistan, hvor økonomi ikke gir grunnlag for å ha formelle sertifiseringer. Innkjøpet hos denne leverandøren er lavt og vår påvirkningskravt er derav også liten. Vi har valgt å fortsette innkjøpet, tross mangelfull dokumentasjon. Denne typen tepper veves i et fattig område og inntekten er en viktig del av levebrødet.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser

Vi har ikke funnet vesentlig risiko for negative konsekvenser i vårt arbeid i 2024.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak

Vi har ikke avdekket negative konsekvenser, og har derfor ikke iverksatt noen tiltak.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak

Alle våre leverandører må signere vår Code of Conduct og deklarere at de følger våre etiske retningslinjer, samt kravene til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De må i tillegg svare på spørsmålskjema rundt eget arbeid innen helse, miljø, sikkerhet og sosiale arbeidsforhold. Våre ansatte er informert om og har lest vår HMS-håndbok, som inneholder våre etiske retningslinjer, og forhold rundt helse, miljø, sikkerhet og anstendige arbeidsforhold, samt lenker til de lover som berører vår virksomhet.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat

Vi har ingen planlagte tiltak utover det som er beskrevet over.

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du spørsmål til oss rundt våre aktsomhetsvurderinger som ikke har blitt besvart i redegjørelsen over, kan du kontakte oss via skjemaet nedenfor.
Takk for din henvendelse. Vi vil svare deg så raskt vi kan.
En feil oppstod. Vennligst forsøk igjen.